Attack SLX LAMBDA Touch

ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH Zväčšiť

ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH

Nový

ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH

Viac detailov

Add to wishlist

  Rada kotlov ATTACK 7000 – SLX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom „spaliny – voda“. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody. Turbulátory zároveň slúžia na vyčistenie výmenníka, čím ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre – vysokú účinnosť.

  Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť u kotla ATTACK SLX je vyššia ako 91 %. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK SLX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

  Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom. Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA Touch dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2. Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX, SLX (verzia LAMBDA Touch) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 5-násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách ako je jej povolený limit!

  ATTACK SLX LAMBDA TOUCH

  Kotol SLX LAMBDA Touch je moderný splyňovací kotol na spaľovanie mäkkého i tvrdého dreva vybavený pokročilou logikou riadenia pre dosahovanie vysokej účinnosti, nízkych emisií a nízkej spotreby dreva. Spaľovací proces je veľmi presne riadený pomocou merania obsahu kyslíka v spalinách, primárnym a sekundárnym prívodom vzduchu do kotla a meniteľnými otáčkami odťahového ventilátora, čo umožňuje plynulú moduláciu výkonu kotla.

  Elektroniku tvorí prehľadný dotykový displej,< kde je možné rýchlo nájsť potrebné informácie a nastavenia. Softvér v elektronike je možné kedykoľvek jednoducho aktualizovať pomocou USB kľúča. Kotol možno pripojiť na internet pomocou LAN kábla a ovládať ho zo vzdialeného miesta, internetu alebo dokonca pomocou Smartphonu.

  Kotol je navrhnutý s ohľadom na komfort zákazníka, preto je v tomto kotle rúrový výmenník čistený automaticky motorom pomocou turbulátorov. Elektroniku kotla je možné rozšíriť o prídavné externé moduly, ktoré slúžia na ovládanie vykurovacích zmiešavacích okruhov, nádrže na TÚV, solárnych panelov, či iného automatického kotla. Ovládanie týchto zariadení možno potom vidieť jednoducho priamo na displeji kotla ATTACK LAMBDA Touch.

  Menovitý výkon (verzia STANDARD) 20 kW
  Rozsah výkonu (verzia PROFI, verzia LAMBDA) 10-20 kW
  Výhrevná plocha 2,95 m²
  Objem nakladacej komory 200 dm³
  Rozmer prikladacích dvierok 235 × 445 mm
  Predpísaný ťah komína 23 Pa
  Max. pracovný pretlak vody 250 kPa
  Hmotnosť kotla 570 kg
  Priemer odťahového hrdla 150 mm
  Výška kotla „A“ 1472 mm
  Šírka kotla „B“ 703 mm
  Hĺbka kotla „C“ 1337 mm
  Dĺžka nakladacej komory „D“ 690 mm
  Priemer stupačky G 6/4" "
  Priemer spiatočky G 6/4" "
  Stupeň krytia 21 IP
  Elektrický príkon 42 W
  Účinnosť kotla 91,8 %
  Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5)
  Teplota spalín pri menovitom výkone 165 °C
  Hmot. prietok spalín pri men. výkone 0,018 kg/s
  Max. hladina hluku 65 dB
  Trieda a typ paliva A, kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 % – max. 20 %, Ø 50 – 150 mm 
  Priemerná spotreba paliva 5,2 kg/h
  Orientačná spotreba na sezónu 1 kW = 1 m3 
  Max. dĺžka polien 650 mm
  Objem vody v kotle 117 l
  Doporučovaný objem akumulačnej nádrže 1 500 l
  Pripojovacie napätie ~230/50 V / Hz
  Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody 65–85 °C
  Rozsah nastavenia priestorovej teploty 10–27 °C
  Zatažiteľnosť kontaktov kotlového regulátora (verzia PROFI) 2 A/230 V 

Reviews

No customer comments for the moment.

Write a review

ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH

ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH

ATTACK SLX 20 LAMBDA TOUCH

Write a review

6 other products in the same category: